kg

Өзгөчө абал жөнүндө

Бишкек шаары
1998-жылдын 24-октябры N 135

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Өзгөчө абал жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын
2008-жылдын 20-мартындагы N 31 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)

Жарнак жөнүндө

Бишкек шаары
1998-жылдын 24-декабры N 155

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Жарнак жөнүндө

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө

Бишкек шаары
1996-жылдын 1-июлу N 34

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук
актылары жөнүндө

Коммерциялык сыр жөнүндө

Бишкек шаары
1998-жылдын 30-марты N 27

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Коммерциялык сыр жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын
1998-жылдын 26-июнундагы N 83 Мыйзамынын
2007-жылдын 31-июлундагы N 125 Мыйзамынын
редакцияларына ылайык)

Журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндө

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
1997-жылдын 5-декабры N 88

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндө

1-статья. Мыйзамдын максаты

Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекинин зыяндуу таасиринен коргоо жөнүндө

Бишкек шаары
2006-жылдын 21-августу N 175

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекинин зыяндуу таасиринен коргоо жөнүндө

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө

Бишкек шаары
2006-жылдын 28-декабры N 213

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын
жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу
органдарынын карамагында турган
маалыматтарга жетүү жөнүндө

Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
1997-жылдын 5-декабры N 89

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана
эркиндиги жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын
2002-жылдын 18-октябрындагы N 147, 2006-жылдын 28-декабрындагы N 214
редакцияларына ылайык)

Кыргыз республикасынын судьясынын абийир кодекси

2006-жылдын 8-июлунда
Кыргыз Республикасынын
судьяларынын бешинчи
съездинде кабыл алынды

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СУДЬЯСЫНЫН АБИЙИР КОДЕКСИ