kg

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы Басма иши жөнүндө

Бишкек шаары
2011-жылдын 25-октябры N 184

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Басма иши жөнүндө

1-глава. Жалпы жоболор
2-глава. Басма ишин уюштуруу
3-глава. Басма сөз продукцияларын басып чыгаруучулардын,
даярдоочулардын жана таркатуучулардын укуктары,
милдеттери жана жоопкерчилиги

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппараты тууралуу Жобо

Кыргыз Республикасынын
Жогорку Кеңешинин Төрагасынын
2011-жылдын 10-февралындагы
N 23-ОД тескемеси менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын
Жогорку Кеңешинин Аппараты тууралуу
Жобо

I. Жалпы жоболор
II. Аппараттын негизги милдеттери жана иш милдеттери
III. Аппараттын түзүмү
IV. Аппараттын жетекчиси

Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө

Бишкек шаары
2011-жылдын 2-июлу N 68

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯЛЫК МЫЙЗАМЫ

Кыргыз Республикасынын Президентин жана
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин
депутаттарын шайлоо жөнүндө

1-глава. Жалпы жоболор. Жарандардын шайлоо укуктары
2-глава. Шайлоо комиссиялары жана шайлоо округу

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө

Бишкек шаары
2009-жылдын 20-июлу N 241

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Кыргыз Республикасынын ченемдик
укуктук актылары жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын
2011-жылдын 13-майындагы N 23 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)

1-глава. Жалпы жоболор
2-глава. Ченемдик укуктук актыларды колдонуу

Кыргыз Республикасынын Радиожыштыктар боюнча мамлекеттик комиссиясы жөнүндө Жобо

Кыргыз Республикасынын Президентинин
2009-жылдын 24-февралындагы
N 131 Жарлыгы менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын Радиожыштыктар
боюнча мамлекеттик комиссиясы жөнүндө Жобо

I. Жалпы жоболор
II. РЖМКнын негизги милдеттери
III. РЖМКнын функциялары
IV. РЖМКнын укуктары
V. РЖМКнын курамы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик байланыш агенттиги жөнүндө Жобо

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2009-жылдын 15-декабрындагы
N 758 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу
Мамлекеттик байланыш агенттиги жөнүндө Жобо

(КР Өкмөтүнүн
2011-жылдын 22-февралындагы N 65 токтомунун
редакциясына ылайык)

I. Жалпы жоболор
II. Агенттиктин милдеттери

Лицензиялоо жөнүндө

Бишкек шаары
1997-жылдын 3-марты N 12

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Лицензиялоо жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын
1998-жылдын 14-февралындагы N 13,
1998-жылдын 24-апрелиндеги N 53,
1998-жылдын 27-июлундагы N 87,
1998-жылдын 12-сентябрындагы N 121,
1999-жылдын 27-ноябрындагы N 131,
2001-жылдын 18-январындагы N 13,
2001-жылдын 12-июнундагы N 48,

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги жөнүндө Жобо

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2000-жылдын 8-декабрындагы
N 746 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын Транспорт жана
коммуникациялар министрлиги жөнүндө Жобо

(КР Өкмөтүнүн
2010-жылдын 3-сентябрындагы N 188 токтомунун
редакциясына ылайык)

I. Жалпы жоболор
II. Негизги милдеттер
III. Министрликтин функциялары

Кыргыз Республикасынын Конституциясы

Көңүл буруңуздар!
Үчүнчү бөлүмдүн, төртүнчү бөлүмдүн экинчи жана үчүнчү
главаларынын, бешинчи-алтынчы бөлүмдөрдүн жоболору жаңы
шайланган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин
биринчи жыйналышы башталган күндөн тартып күчүнө кирет;

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын веб-сайттарынын түзүү жана колдоо боюнча Бирдиктүү Талаптар

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2007-жылдын 14-декабрындагы
N 594 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын
жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын
веб-сайттарынын түзүү жана колдоо боюнча
Бирдиктүү Талаптар