kg

Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекс

(Кыргыз Республикасынын
1999-жылдын 27-ноябрындагы N 131, 2002-жылдын 10-мартындагы N 33,
2002-жылдын 20-мартындагы N 42, 2002-жылдын 22-июнундагы N 109,
2003-жылдын 17-февралындагы N 36, 2003-жылдын 19-февралындагы N 42,
2003-жылдын 11-июнундагы N 98, 2003-жылдын 11-июнундагы N 100,
2003-жылдын 28-июнундагы N 121, 2003-жылдын 5-августундагы N 191,

Кыргыз республикасынын жарандык процессик кодекси

(Кыргыз Республикасынын
2001-жылдын 12-майындагы N 43,
2003-жылдын 30-июлундагы N 162,
2004-жылдын 26-июлундагы N 97,
2004-жылдын 8-августундагы N 110,
2004-жылдын 29-декабрындагы N 195,
2005-жылдын 18-июлундагы N 106,
2007-жылдын 1-июнундагы N 76,
2007-жылдын 25-июнундагы N 93,
2007-жылдын 10-августундагы N 145,
2008-жылдын 2-июнундагы N 103,
2008-жылдын 25-июлундагы N 168,

Кыргыз республикасынын бажы кодекси

(Кыргыз Республикасынын
2006-жылдын 19-июлундагы N 121,
2007-жылдын 26-мартындагы N 39,
2008-жылдын 16-майындагы N 87,
2008-жылдын 5-августундагы N 196,
2008-жылдын 17-октябрындагы N 231,
2009-жылдын 27-мартындагы N 86,
2009-жылдын 28-мартындагы N 90
Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Кыргыз республикасынын жазык-аткаруу кодекси

(Кыргыз Республикасынын
2002-жылдын 20-мартындагы N 41,
2002-жылдын N 8-июлундагы N 114,
2003-жылдын 11-июнундагы N 99,
2003-жылдын 11-июнундагы N 100,
2004-жылдын 27-июлундагы N 101,
2007-жылдын 4-майындагы N 68,
2007-жылдын 25-июнундагы N 91
Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Кыргыз республикасынын жер кодекси

(Кыргыз Республикасынын 2000-жылдын 28-декабрындагы N 93,
2001-жылдын 4-январындагы N 2, 2001-жылдын 4-январындагы N 3,
2001-жылдын 12-мартындагы N 30, 2002-жылдын 11-майындагы N 78,
2003-жылдын 17-февралындагы N 36, 2003-жылдын 9-июлундагы N 123,
2003-жылдын 5-декабрындагы N 227, 2004-жылдын 23-июнундагы N 77,

Положение о Национальной телерадиокомпании Узбекистана

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Указу Президента РУз
от 08.11.2005 г. N УП-3678

Положение о Национальной телерадиокомпании Узбекистана

Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө

Бишкек шаары
2008-жылдын 14-апрелиндеги N 58

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө

Администрациялык жол-жоболор жөнүндө

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2004-жылдын 1-марты N 16

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Администрациялык жол-жоболор жөнүндө

Автордук жана чектеш укуктар жөнүндө

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
1998-жылдын 14-январы N 6

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Автордук жана чектеш укуктар жөнүндө