kg

Кыргыз Республикасынын мыйзамы Экстремисттик аракеттерге каршылык көрсөтүү жөнүндө

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2005-жылдын 17-августу N 150

Кыргыз Республикасынын мыйзамы

Экстремисттик аракеттерге каршылык
көрсөтүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын мыйзамы Соттук өзалдынча башкаруу органдары жөнүндө

Бишкек шаары
2008-жылдын 20-марты N 35

Кыргыз Республикасынын мыйзамы

Соттук өзалдынча башкаруу органдары жөнүндө

Ушул Мыйзам соттук өзалдынча башкаруу органдарын уюштуруунун жана анын ишинин негизги принциптерин аныктайт, алардын укуктук статусун белгилейт.

Кыргыз республикасынын салык кодекси (үзүндүлөр)

Бишкек шаары
2008-жылдын 17-октябры N 230

 

Кыргыз республикасынын салык кодекси (үзүндүлөр)

 

(КР 2008-жылдын 17-октябрындагы N 231
Мыйзамы менен колдонууга киргизилди)

Берилген редакция 2009-жылдын 1-январынан күчүнө кирет

29-берене. Ал жеткис күч

Кыргыз республикасынын эмгек кодекси (үзүндүлөр)

Бишкек шаары
2004-жылдын 4-августу N 106

Кыргыз республикасынын эмгек кодекси (үзүндүлөр)

(Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын 4-августундагы N 107
Мыйзамы менен күчүнө киргизилген)

Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өтлөрүү боюнча борбордук комиссясынын токтому

Бишкек шаары
2000-жылдын 12-сентябры N 420

 

Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өтлөрүү боюнча борбордук комиссясынын токтому

Жалпыга маалымдоо каражаттарында
үгүт жүргүзүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Улуттук байланыш агенттиги жөнүндө жобо

Кыргыз Республикасынын Президентинин
2006-жылдын 3-апрелиндеги N 157
Жарлыгы менен бекитилсин

Кыргыз Республикасынын Улуттук
байланыш агенттиги жөнүндө
ЖОБО

Кыргыз Республикасын өнүктүрүү үчүн маалыматтык-коммуникациялык технологиянын

Кыргыз Республикасынын Президентинин
2002-жылдын 10-мартындагы
N 54 Указы менен
бекитилген

"Кыргыз Республикасын өнүктүрүү үчүн
маалыматтык-коммуникациялык технологиянын"
УЛУТТУК СТРАТЕГИЯСЫ

Кыргыз Республикасынын аймагында чет мамлекеттердин жалпыга маалымдоо каражаттарынын кабарчыларын аккредиттөө жөнүндө жобо

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2000-жылдын 19-апрелиндеги N 215
токтому менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын аймагында чет
мамлекеттердин жалпыга маалымдоо каражаттарынын
кабарчыларын аккредиттөө жөнүндө
жобо

I. Жалпы жоболор

Кыргыз Республикасында телевизиондук жана үндүк берүүлөрдү өнүктүрүүнүн Концепциясы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2006-жылдын 19-сентябрындагы
N 581 токтому менен
жактырылган

Кыргыз Республикасында телевизиондук жана үндүк берүүлөрдү өнүктүрүүнүн Концепциясы