Кодексы

Кодекси іуѕуѕвайронкунии маъмурии їуміурии Тоїикистон

(Конуни ЧТ аз 19.05.2009 № 513,
аз 5.10.2009 № 550, аз 9.01.2010 № 577,
аз 12.01.2010 № 580, аз 11.03.2010 № 598,
аз 21.07.2010 № 614, аз 29.12.2010 № 650,
аз 28.06.2011 № 717, аз 28.06.2011 № 718,
аз 2.08.2011 № 756)

Кодекс об административных правонарушениях Республики Таджикистан

(в редакции Закона РТ от 19.05.2009г.№513, от 5.10.2009г.№550,
от 9.01.2010г.№577, от 12.01.2010 №580,
11.03.2010г.№598,
от 21.07.2010г.№614,
от 29.12.2010г.№650,
от 28.06.2011г.№717, №718,
от 02.08.2011г.№756)

Кодекси гумруки їуміурии Тоїикистон

(Конун аз 03.03.2006 № 169, аз 30.07.2007 № 319,
аз 18.06.2008 № 401, аз 06.10.2008 № 437,
аз 25.03.2011 № 693, аз 28.06.2011 № 747)

Таможенный Кодекс Республики Таджикистан

(в редакции Закона РТ от 3.03.2006г.№169,
от 30.07.2007г.№319,
от 18.06.2008г.№401,
от 6.10.2008г.№437,
от 28.06.2011г.№747)

Налоговый Кодекс Республики Таджикистан

(в редакции Закона РТ от 26.12.2005г.№114,
от 28.07.2006г.№193, от 22.12.2006г.№219,
от 5.03.2007г. №239,
от 30.07.2007г.№306,
от 20.03.2008г.№376,
от 18.06.2008г.№397,
от 26.03.2009г.№493,
от 19.05.2009г.№525,
от 3.12.2009г.№571,
от 21.07.2010г.№627,