tj

Кодекси іуѕуѕвайронкунии маъмурии їуміурии Тоїикистон

(Конуни ЧТ аз 19.05.2009 № 513,
аз 5.10.2009 № 550, аз 9.01.2010 № 577,
аз 12.01.2010 № 580, аз 11.03.2010 № 598,
аз 21.07.2010 № 614, аз 29.12.2010 № 650,
аз 28.06.2011 № 717, аз 28.06.2011 № 718,
аз 2.08.2011 № 756)

Кодекси гумруки їуміурии Тоїикистон

(Конун аз 03.03.2006 № 169, аз 30.07.2007 № 319,
аз 18.06.2008 № 401, аз 06.10.2008 № 437,
аз 25.03.2011 № 693, аз 28.06.2011 № 747)

Кодекси іуѕуѕвайронкунии маъмурии їуміурии Тоїикистон

(Конун аз 19.05.2009 № 513, аз 5.10.2009 № 550, аз 9.01.2010 № 577, аз 12.01.2010 № 580, аз 11.03.2010 № 598, аз 21.07.2010 № 614, аз 29.12.2010 № 650)

Кодекси андози їуміурии Тоїикистон

(Конун аз 26.12.2005 № 114, аз 28.07.2006 № 193,
22.12.2006 № 219, 5.03.2007 № 239,
аз 30.07.2007 № 306, аз 20.03.2008 № 376,
аз 18.06.2008 № 397, аз 26.03.2009 № 493,
аз 19.05.2009 № 525, аз 3.12.2009 № 871,
аз 21.07.2010 № 627, аз 29.12.2010 № 665,
аз 29.12.2010 № 667)