kg

Товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын жана фирмалык аталыштарды "Интернет" түйүнүндө дарек катарында пайдалануу Тартиби

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2007-жылдын 31-январындагы
N 26 токтому менен
бекитилген

Товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товарлар
чыгарылган жерлердин аталыштарын жана фирмалык
аталыштарды "Интернет" түйүнүндө
дарек катарында пайдалануу
Тартиби

Кыргыз Республикасынын укук маалыматтарынын борбордоштурулган банкын түзүү боюнча чаралар жөнүндө

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2001-жылдын 10-февралы ПУ N 56

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН УКАЗЫ

Кыргыз Республикасынын укук маалыматтарынын
борбордоштурулган банкын
түзүү боюнча чаралар жөнүндө

"Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү жана толуктоо киргизүү тууралуу

Бишкек шаары
2010-жылдын 21-январы N 8

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

"Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө"
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү жана
толуктоо киргизүү тууралуу

1-берене.

Кыргыз Республикасынын кылмыш-жаза кодекси

(Кыргыз Республикасынын
1998-жылдын 21-сентябрындагы N 124, 1999-жылдын 9-декабрындагы N 141,
2001-жылдын 23-июлундагы N 77, 2001-жылдын 19-ноябрындагы N 92,
2002-жылдын 12-мартындагы N 36, 2002-жылдын 22-июнундагы N 109,
2002-жылдын 8-июлундагы N 115, 2002-жылдын 16-октябрындагы N 141,
2003-жылдын 17-февралындагы N 36, 2003-жылдын 11-июнундагы N 98,

Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик Кодекси

(Кыргыз Республикасынын
2001-жылдын 22-июнундагы N 55, 2001-жылдын 28-июнундагы N 62,
2001-жылдын 4-августундагы N 81, 2002-жылдын 20-мартындагы N 41,
2002-жылдын 16-октябрындагы N 141, 2003-жылдын 13-мартындагы N 61,
2003-жылдын 11-июнундагы N 98, 2003-жылдын 5-августундагы N 192,
2003-жылдын 14-ноябрындагы N 221, 2004-жылдын 24-мартындагы N 47,

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын
2009-жылдын 23-январындагы N 15,
2009-жылдын 12-февралындагы N 48,
2009-жылдын 6-ноябрындагы N 294
Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын
2009-жылдын 8-декабрындагы N 307 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Салык Кодекси

(КР 2008-жылдын 17-октябрындагы N 231
Мыйзамы менен колдонууга киргизилди)

(Кыргыз Республикасынын
2009-жылдын 10-январындагы N 5,
2009-жылдын 28-мартындагы N 89,
2009-жылдын 30-апрелиндеги N 143,
2009-жылдын 29-майындагы N 175,
2009-жылдын 16-июлундагы N 222
Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)