kg

Кыргызстан калкынын демократиялык кодекси

ДЕМОКРАТИЯЛЫК КООПСУЗДУКТУН КООМДУК КЕҢЕШИ
КЫРГЫЗСТАН КАЛКЫНЫН АССАМБЛЕЯСЫ

КЫРГЫЗСТАН КАЛКЫНЫН
ДЕМОКРАТИЯЛЫК КОДЕКСИ

(Коомдук Келишим)

Депутаттык этика Кодекси Кыргыз Республикасынын

Ушул депутаттык этика кодекси (мындан ары - Кодекс) - коомго татыктуу кызмат кылуу, натыйжалуу мыйзам чыгаруу ишин уюштуруу, кызыкчылыктардын мүмкүн болуучу кагылыштарына, кыянатчылыктарга жана коррупцияга жол бербөө максатында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары (мындан ары - депутаттар) тараб

Кыргыз Республикасынын балдар жөнүндө кодекси

Бишкек шаары
2006-жылдын 7-августу N 151

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОДЕКСИ

Кыргыз Республикасынын балдар
жөнүндө кодекси

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин алдында Жалпыга маалымдоо каражаттарынын журналисттерин аккредиттөө жөнүндө жобо

Кыргыз Республикасынын
Жогорку Кеңешинин 2006-жылдын
30-июнундагы N 1235-III токтому
менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин
алдында Жалпыга маалымдоо каражаттарынын
журналисттерин аккредиттөө жөнүндө
ЖОБО

Экстремисттик аракеттерге каршылык көрсөтүү жөнүндө

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2005-жылдын 17-августу N 150

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Экстремисттик аракеттерге каршылык
көрсөтүү жөнүндө

Соттук өзалдынча башкаруу органдары жөнүндө

Бишкек шаары
2008-жылдын 20-марты N 35

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Соттук өзалдынча башкаруу органдары жөнүндө

Ушул Мыйзам соттук өзалдынча башкаруу органдарын уюштуруунун жана анын ишинин негизги принциптерин аныктайт, алардын укуктук статусун белгилейт.

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жөнүндө

Бишкек шаары
1996-жылдын 12-июлу N 39

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жөнүндө

Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жөнүндө

Бишкек шаары
2006-жылдын 31-июлу N 135

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2003-жылдын 18-июлу N 152

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙ3АМЫ

Кыргыз Республикасынын Президентинин
ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын
2005-жылдын 9-апрелиндеги N 59 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)