kg

Меценаттык жана соопчулук иши жөнүндө

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
1999-жылдын 6-ноябры N 119

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙ3АМЫ

Меценаттык жана соопчулук иши жөнүндө

Кыргыз Республикасында мамлекеттик сырды сактоо жөнүндө

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
1994-жылдын 14-апрели N 1476-XII

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Кыргыз Республикасында мамлекеттик сырды
сактоо жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин
1994-жылдын 14-апрелиндеги N 1477-XII
токтому менен колдонууга киргизилген)

Лицензиялоо жөнүндө

Бишкек шаары
1997-жылдын 3-марты N 12

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Лицензиялоо жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө

Бишкек шаары
2005-жылдын 18-августу N 151

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин
депутатынын статусу жөнүндө

Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө

Бишкек шаары
2007-жылдын 4-майы N 67

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын
2008-жылдын 26-февралындагы N 16 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Конституциялык сот өндүрүшү жөнүндө

Бишкек шаары
1993-жылдын 18-декабры N 1337-XII

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Кыргыз Республикасынын Конституциялык сот
өндүрүшү жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин
1993-жылдын 18-декабрындагы N 1338-XII
токтому менен колдонууга киргизилген)

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ишин мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарында чагылдыруу тартиби жөнүндө

Бишкек шаары
2007-жылдын 13-июну N 86

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ишин мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарында чагылдыруу тартиби жөнүндө

1-статья. Ушул Мыйзам жөнгө салуучу жагдай

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө

Бишкек шаары
2000-жылдын 13-январы N 3

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙ3АМЫ

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө

Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө

Бишкек шаары
2008-жылдын 14-апрелиндеги N 58

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө

Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекинин зыяндуу таасиринен коргоо жөнүндө

Бишкек шаары
2006-жылдын 21-августу N 175

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекинин зыяндуу таасиринен коргоо жөнүндө