Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө


Бишкек шаары
1996-жылдын 1-июлу N 34

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук
актылары жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын
1997-жылдын 21-ноябрындагы N 82 Мыйзамынын,
1998-жылдын 16-июнундагы N 80 Мыйзамынын,
1999-жылдын 17-июнундагы N 57 Мыйзамынын,
1999-жылдын 13-июлундагы N 69 Мыйзамынын,
1999-жылдын 27-ноябрындагы N 131 Мыйзамынын,
2002-жылдын 24-январындагы N 11 Мыйзамынын,
2002-жылдын 25-июлундагы N 130 Мыйзамынын,
2003-жылдын 1-августундагы N 166 Мыйзамынын,
2004-жылдын 17-июлундагы N 89 Мыйзамынын,
2005-жылдын 4-июнундагы N 71 Мыйзамынын,
2006-жылдын 4-августундагы N 148 Мыйзамынын,
2006-жылдын 9-августундагы N 168 Мыйзамынын,
2007-жылдын 20-февралындагы N 18 Мыйзамынын,
2007-жылдын 27-февралындагы N 24 Мыйзамынын
редакцияларына ылайык)

I глава. Жалпы жоболор
II глава. Ченемдик укуктук актылардын түрлөрү
III глава. Мыйзамдардын долбоорлорун даярдоо боюнча иштерди
пландоо
IV глава. Ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун даярдоо жана
каттоо
V глава. Мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын
жарыяланышы
VI глава. Убакытта, мейкиндикте жана адамдардын арасында
мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын
колдонулушу
VII глава. Ченемдик укуктук актыларды чечмелөө (түшүндүрүү)
VIII глава. Мамлекеттик эсеп жана мамлекеттин ченемдик укуктук
актыларын каттоо

Бул Мыйзам Кыргыз Республикасынын Конституциясынын негизинде ченемдик укуктук актылардын түшүнүгүн, түрлөрүн жана алардын өз ара карым-катнашын, аларды даярдоонун, жарыялоонун, колдонуунун, түшүндүрүүнүн жана систематизациялоонун жалпы тартибин, ошондой эле юридикалык талаш-тартыштарды чечүүнүн ыкмаларын аныктайт.

ВложенияРазмер
Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө.doc132 Кбайт