Жарнак жөнүндө


Бишкек шаары
1998-жылдын 24-декабры N 155

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Жарнак жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын 1999-жылдын 30-ноябрындагы N 134, 2002-жылдын 25-июлундагы N 130, 2006-жылдын 27-январындагы N 17, 2006-жылдын 6-февралындагы N 35, 2006-жылдын 31-июлундагы N 140, 2006-жылдын 8-августундагы N 159, 2008-жылдын 17-декабрындагы N 264 редакцияларына ылайык)

I бөлүм. Жалпы жоболор
II бөлүм. Жарнакка карата жалпы жана атайынталаптар
III бөлүм. Жарнак берүүчүлөрдүн, жарнак чыгаруучулардын жана жарнак таратуучулардын укуктары жана милдеттери
IV бөлүм. Жарнак жаатындагы мамлекеттик контроль жана өз алдынча жөнгө салуу
V бөлүм. Каршы жарнак жана талаптагыдай эмес жарнак үчүн жоопкерчилик
VI бөлүм. Корутунду жоболор

ВложенияРазмер
Жарнак жөнүндө.doc134.5 Кбайт