Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө


Бишкек шаары
2006-жылдын 28-декабры N 213

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын
жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу
органдарынын карамагында турган
маалыматтарга жетүү жөнүндө

1-ГЛАВА. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР
2-ГЛАВА. ООЗЕКИ ЖЕ ЖАЗУУ ЖҮЗҮНДӨГҮ СУРОО-ТАЛАПТЫН НЕГИЗИНДЕ
МААЛЫМАТ БЕРҮҮ
3-ГЛАВА. МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРДЫН ЖАНА ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗАЛДЫНЧА
БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫНЫН ИШТЕРИ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТЫ ЭЛГЕ
ЖАРЫЯЛОО
4-ГЛАВА. МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРДЫН ЖАНА ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗАЛДЫНЧА
БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫНЫН ДОКУМЕНТТЕРИНЕ ЖАНА МАТЕРИАЛДАРЫНА
ТИКЕЛЕЙ ЖЕТҮҮНҮ КАМСЫЗ КЫЛУУ
5-ГЛАВА. МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРДЫН ЖАНА ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗАЛДЫНЧА
БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫНЫН ЖЫЙНАЛЫШТАРЫНЫН ЖЕТКИЛИКТҮҮЛҮГҮН
КАМСЫЗ КЫЛУУ
6-ГЛАВА. МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРДЫН ЖЕ ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗАЛДЫНЧА БАШКАРУУ
ОРГАНДАРЫНЫН КАРАМАГЫНДА ТУРГАН МААЛЫМАТТАРДЫН
ЖЕТКИЛИКТҮҮЛҮҮГҮН УЮШТУРУУ
7-ГЛАВА. УШУЛ МЫЙЗАМДЫ ИШКЕ АШЫРУУНУН КЕПИЛДИКТЕРИ
8-ГЛАВА. КОРУТУНДУ ЖОБОЛОР

ВложенияРазмер
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө.doc144 Кбайт