Онлайн-юрист
Вопрос:
Cколько  лет на телеканале должен храниться архив новостных материалов и передач?
Ответ:

Партнеры


?>
Вход

Войти на сайт

Напомнить пароль

Доcтупно документов:


2527
Актуальные темы

Цифровое вещание

Интернет и Право

Доступ к информации

Авторское право

Общественное телевидение

Диффамация


Массалык маалымат каражаттары жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Бишкек шаары, 1992-жылдын 2-июлу N 938-XII Массалык маалымат каражаттары жөнүндө (КР 1993-жылдын…


Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Жарнак жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы Бишкек шаары, 1998-жылдын 24-декабры N 155 Жарнак жөнүндө (КР 1999-жылдын 30-ноябрындагы N…


Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Соттук-эксперттик иш жөнүндө» Бишкек шаары, 2013-жылдын 24-июну N 100

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Соттук-эксперттик иш жөнүндө» Бишкек шаары, 2013-жылдын 24-июну N 100 1-глава Жалпы жоболор…


Кыргыз Республикасынын Мыйзамы Бишкек шаары, 2013-жылдын 24-июну N 100 Соттук-эксперттик иш жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Мыйзамы Бишкек шаары, 2013-жылдын 24-июну N 100 Соттук-эксперттик иш жөнүндө 1-глава Жалпы жоболор…


Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Бишкек шаары, 2013-жылдын 19-октябры N 195 Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө…


Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө

Бишкек шаары 2011-жылдын 21-декабры N 247   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ   Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү…


Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

Бишкек шаары 2013-жылдын 6-июну N 90   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ   «Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү…


Өзгөчө абал жөнүндө

Бишкек шаары 1998-жылдын 24-октябры N 135   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯЛЫК МЫЙЗАМЫ   Өзгөчө абал жөнүндө…


Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө

Бишкек шаары 2009-жылдын 20-июлу N 241   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ   Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук…


Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары жөнүндө

Бишкек шаары 1994-жылдын 11-январы N 1360-XII   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ   Кыргыз Республикасынын ички иштер…


Кыргыз Республикасынын Мыйзамы Документтердин милдеттүү нускасы жөнүндө

Бишкек шаары 1997-жылдын 22-ноябры N 83 Кыргыз Республикасынын Мыйзамы Документтердин милдеттүү нускасы жөнүндө (КР 1999-жылдын…


Жарнак жөнүндө

Бишкек шаары 1998-жылдын 24-декабры N 155 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Жарнак жөнүндө   (КР 1999-жылдын 30-ноябрындагы N…


Массалык маалымат каражаттары жөнүндө

Бишкек шаары 1992-жылдын 2-июлу N 938-XII   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ   Массалык маалымат каражаттары жөнүндө…


Тынч чогулуштар жөнүндө

Бишкек шаары 2012-жылдын 23-майы N 64   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ   Тынч чогулуштар жөнүндө  …


Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө

Бишкек шаары 2011-жылдын 14-июлу N 98 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө  …


Фирмалык аталыштар жөнүндө

Бишкек шаары 1999-жылдын 23-декабры N 145   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙ3АМЫ   Фирмалык аталыштар жөнүндө  …


Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө

Бишкек шаары 2011-жылдын 14-июлу N 98   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ   Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо…


Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы Өзгөчө абал жөнүндө

Бишкек шаары 1998-жылдын 24-октябры N 135 Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы Өзгөчө абал жөнүндө (Кыргыз Республикасынын…


Кыргыз Республикасынын Конституциялык сот өндүрүшү жөнүндө

Бишкек шаары 1993-жылдын 18-декабры N 1337-XII КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Кыргыз Республикасынын Конституциялык сот өндүрүшү жөнүндө…


Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө

Бишкек шаары 2011-жылдын 2-июлу N 68 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯЛЫК МЫЙЗАМЫ Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз…


Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө

Бишкек шаары 2000-жылдын 13-январы N 3 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙ3АМЫ Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө (КР…


Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө

Бишкек шаары 2008-жылдын 14-апрелиндеги N 58 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө 1-глава. Жалпы…


Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө

Бишкек шаары 2009-жылдын 20-июлу N 241 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө…


Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө

Бишкек шаары 1999-жылдын 15-октябры N 111 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙ3АМЫ Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө I Глава….


Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жөнүндө

Бишкек шаары 2006-жылдын 31-июлу N 135 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен…


Меценаттык жана соопчулук иши жөнүндө

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 1999-жылдын 6-ноябры N 119 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙ3АМЫ Меценаттык жана соопчулук иши…


Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө

Бишкек шаары 2005-жылдын 18-августу N 151 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу…


Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө

Бишкек шаары 2007-жылдын 4-майы N 67 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө (Кыргыз…


Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекинин зыяндуу таасиринен коргоо жөнүндө

Бишкек шаары 2006-жылдын 21-августу N 175 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекинин…


Экстремисттик аракеттерге каршылык көрсөтүү жөнүндө

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 2005-жылдын 17-августу N 150 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Экстремисттик аракеттерге каршылык көрсөтүү…


Терроризимге каршы аракеттенүү жөнүндө

Бишкек шаары 2006-жылдын 8-ноябры N 178   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ   Терроризимге каршы аракеттенүү жөнүндө…


Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө

Бишкек шаары 2009-жылдын 20-февралы N 57   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ   Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү)…


Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ишин мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарында чагылдыруу тартиби жөнүндө

Бишкек шаары 2007-жылдын 13-июну N 86   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ   Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин…


«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү жана толуктоо киргизүү тууралу

1-берене. «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2004-ж.,…


Кыргыз Республикасынын Президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 2003-жылдын 18-июлу N 152 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙ3АМЫ Кыргыз Республикасынын Президентинин ишмердигинин…


Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндө

Бишкек шаары 2004-жылдын 17-июлу N 91   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ   Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору…


Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө

Бишкек шаары 2004-жылдын 2-апрели N 54   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ   Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили…


Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө

Бишкек шаары 2007-жылдын 4-майы N 67   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ   Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби…


Кыргыз Республикасынын расмий тили жөнүндө

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 2000-жылдын 29-майы N 52   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙ3АМЫ   (Кыргыз Республикасынын…


Телекөрсөтүү жана радиоуктуруу жөнүндө

Бишкек шаары 2008-жылдын 2-июну N 106   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ   Телекөрсөтүү жана радиоуктуруу жөнүндө…


Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө

Бишкек шаары 2011-жылдын 25-ноябры N 223   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ   Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин…


Электрондук документ жана электрондук цифралык колтамга жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын 2-ноябрындагы N 290 Мыйзамынын редакциясына ылайык) I Глава. Жалпы жоболор I-1 глава….


Кыргыз Республикасында мамлекеттик сырды сактоо жөнүндө

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 1994-жылдын 14-апрели N 1476-XII КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Кыргыз Республикасында мамлекеттик сырды…


Автордук жана чектеш укуктар жөнүндө

Бишкек шаары 1998-жылдын 14-январы N 6   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ   Автордук жана чектеш укуктар…


Коммерциялык сыр жөнүндө

Бишкек шаары 1998-жылдын 30-марты N 27   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ   Коммерциялык сыр жөнүндө  …


Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө

Бишкек шаары 2011-жылдын 2-июлу N 68   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯЛЫК МЫЙЗАМЫ   Кыргыз Республикасынын Президентин…


Электр жана почта байланышы жөнүндө

Бишкек шаары 1998-жылдын 2-апрели N 31   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ   Электр жана почта байланышы…


Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө

Бишкек шаары 2011-жылдын 21-декабры N 247   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ   Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү…


Кыргыз Республикасынын Мыйзамы Басма иши жөнүндө

Бишкек шаары 2011-жылдын 25-октябры N 184 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Басма иши жөнүндө 1-глава. Жалпы жоболор…


Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 21-декабрындагы N 242 Мыйзамы менен киргизилген өзгөртүүлөр берилген Мыйзам расмий жарыяланган күндөн он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР! Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 21-декабрындагы N 242 Мыйзамы менен киргизилген өзгөртүүлөр берилген Мыйзам расмий…


Журналисттин кесиптик ишин коргоо жөнүндө

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 1997-жылдын 5-декабры N 88 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Журналисттин кесиптик ишин коргоо…


Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө

Бишкек шаары 2006-жылдын 28-декабры N 213 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү…


Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 1997-жылдын 5-декабры N 89   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ   Маалыматка жетүүнүн…


Кыргыз Республикасынын Граждандык Кодекси (12.07.2012)

Бишкек шаары 1996-жылдын 8-майы N 15 Кыргыз Республикасынын Граждандык Кодекси (Кыргыз Республикасынын 1996-жылдын 8-майындагы N…


Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө

Бишкек шаары 2009-жылдын 20-июлу N 241 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө…


Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппараты тууралуу Жобо

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасынын 2011-жылдын 10-февралындагы N 23-ОД тескемеси менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Жогорку…


Лицензиялоо жөнүндө

Бишкек шаары 1997-жылдын 3-марты N 12 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Лицензиялоо жөнүндө (Кыргыз Республикасынын 1998-жылдын 14-февралындагы…


«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүү жана толуктоо киргизүү тууралуу

Бишкек шаары 2010-жылдын 21-январы N 8 Кыргыз Республикасынын Мыйзамы "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө" Кыргыз…


Коммерциялык сыр жөнүндө

Бишкек шаары 1998-жылдын 30-марты N 27 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Коммерциялык сыр жөнүндө (Кыргыз Республикасынын 1998-жылдын…


Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө

Бишкек шаары 1996-жылдын 1-июлу N 34 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө…


Администрациялык жол-жоболор жөнүндө

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 2004-жылдын 1-марты N 16 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Администрациялык жол-жоболор жөнүндө I…


Өзгөчө абал жөнүндө

Бишкек шаары 1998-жылдын 24-октябры N 135 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Өзгөчө абал жөнүндө (Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын…


Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекинин зыяндуу таасиринен коргоо жөнүндө

Бишкек шаары 2006-жылдын 21-августу N 175 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекинин…


Кыргыз Республикасынын мыйзамы Соттук өзалдынча башкаруу органдары жөнүндө

Бишкек шаары 2008-жылдын 20-марты N 35 Кыргыз Республикасынын мыйзамы Соттук өзалдынча башкаруу органдары жөнүндө Ушул…


Кыргыз Республикасынын мыйзамы Экстремисттик аракеттерге каршылык көрсөтүү жөнүндө

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 2005-жылдын 17-августу N 150 Кыргыз Республикасынын мыйзамы Экстремисттик аракеттерге каршылык көрсөтүү…


Соттук өзалдынча башкаруу органдары жөнүндө

Бишкек шаары 2008-жылдын 20-марты N 35 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Соттук өзалдынча башкаруу органдары жөнүндө Ушул…


Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жөнүндө

Бишкек шаары 1996-жылдын 12-июлу N 39 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жөнүндө (КР…


Лицензиялоо жөнүндө

Бишкек шаары 1997-жылдын 3-марты N 12 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Лицензиялоо жөнүндө (Кыргыз Республикасынын 1998-жылдын 14-февралындагы…


Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ишин мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарында чагылдыруу тартиби жөнүндө

Бишкек шаары 2007-жылдын 13-июну N 86 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ишин мамлекеттик…


Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 2004-жылдын 2-апрели N 54 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили…