Кыргызстан

Регулирование прав интеллектуальной собственности в интернете в Кыргызской Республике

Регулирование прав интеллектуальной собственности в интернете в Кыргызской Республике

Экстремисттик аракеттерге каршылык көрсөтүү жөнүндө

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2005-жылдын 17-августу N 150

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Экстремисттик аракеттерге каршылык
көрсөтүү жөнүндө

Соттук өзалдынча башкаруу органдары жөнүндө

Бишкек шаары
2008-жылдын 20-марты N 35

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Соттук өзалдынча башкаруу органдары жөнүндө

Ушул Мыйзам соттук өзалдынча башкаруу органдарын уюштуруунун жана анын ишинин негизги принциптерин аныктайт, алардын укуктук статусун белгилейт.

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жөнүндө

Бишкек шаары
1996-жылдын 12-июлу N 39

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо жөнүндө

Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жөнүндө

Бишкек шаары
2006-жылдын 31-июлу N 135

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2003-жылдын 18-июлу N 152

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙ3АМЫ

Кыргыз Республикасынын Президентинин
ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын
2005-жылдын 9-апрелиндеги N 59 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)

Меценаттык жана соопчулук иши жөнүндө

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
1999-жылдын 6-ноябры N 119

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙ3АМЫ

Меценаттык жана соопчулук иши жөнүндө

Кыргыз Республикасында мамлекеттик сырды сактоо жөнүндө

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
1994-жылдын 14-апрели N 1476-XII

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Кыргыз Республикасында мамлекеттик сырды
сактоо жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин
1994-жылдын 14-апрелиндеги N 1477-XII
токтому менен колдонууга киргизилген)

Лицензиялоо жөнүндө

Бишкек шаары
1997-жылдын 3-марты N 12

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Лицензиялоо жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө

Бишкек шаары
2005-жылдын 18-августу N 151

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин
депутатынын статусу жөнүндө