Кыргызстан

Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө

Бишкек шаары
2007-жылдын 4-майы N 67

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын
2008-жылдын 26-февралындагы N 16 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)

Кыргыз Республикасынын Конституциялык сот өндүрүшү жөнүндө

Бишкек шаары
1993-жылдын 18-декабры N 1337-XII

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Кыргыз Республикасынын Конституциялык сот
өндүрүшү жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин
1993-жылдын 18-декабрындагы N 1338-XII
токтому менен колдонууга киргизилген)

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ишин мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарында чагылдыруу тартиби жөнүндө

Бишкек шаары
2007-жылдын 13-июну N 86

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ишин мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарында чагылдыруу тартиби жөнүндө

1-статья. Ушул Мыйзам жөнгө салуучу жагдай

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө

Бишкек шаары
2000-жылдын 13-январы N 3

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙ3АМЫ

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө

Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө

Бишкек шаары
2008-жылдын 14-апрелиндеги N 58

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө

Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекинин зыяндуу таасиринен коргоо жөнүндө

Бишкек шаары
2006-жылдын 21-августу N 175

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекинин зыяндуу таасиринен коргоо жөнүндө

Кыргыз Республикасынын мыйзамы Экстремисттик аракеттерге каршылык көрсөтүү жөнүндө

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2005-жылдын 17-августу N 150

Кыргыз Республикасынын мыйзамы

Экстремисттик аракеттерге каршылык
көрсөтүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын мыйзамы Соттук өзалдынча башкаруу органдары жөнүндө

Бишкек шаары
2008-жылдын 20-марты N 35

Кыргыз Республикасынын мыйзамы

Соттук өзалдынча башкаруу органдары жөнүндө

Ушул Мыйзам соттук өзалдынча башкаруу органдарын уюштуруунун жана анын ишинин негизги принциптерин аныктайт, алардын укуктук статусун белгилейт.

Илим. Если в Кыргызстане будет принят Закон об интернете, как это может отразиться на журналистах?

На сегодняшний день в Кыргызской Республике остро обсуждается ситуация с регулированием интернета, посредством присвоения последнему статуса средства массовой информации. Некоторые депутаты Жогорку Кенеша даже внесли предложение о принятии в Кыргызской Республике Закона «Об интернет».

Ильжас. Относятся ли веб-сайты к числу СМИ?

Ст. 1 Закона Кыргызской республики «О средствах массовой информации» от 2 июля 1992 года содержит исчерпывающий перечень того, что относится к средствам массовой информации в Кыргызской Республике, в частности, это:
газеты,
журналы, приложения к ним,
альманахи,
книги,
бюллетени,