kaz

Нотариат туралы

(2010.15.07. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)
1 Бөлiм
Нотариат қызметiнiң ұйымдық және құқықтық негiздерi

1-тарау. Жалпы ережелер

1-бап. Қазақстан Республикасындағы нотариат

Кәсiптiк одақтар туралы Қазақстан Республикасының

(2009.29.04. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)
I-тарау. Жалпы ережелер (1 - 7 баптар)
2-тарау. Кәсiптiк одақтардың құрылуы, (8 - 9 баптар)
олардың қызметiнiң тоқтатылуы
3-тарау. Кәсiптiк одақтардың құқықтары (10 - 19 баптар)
мен кепiлдiктерi
4-тарау. Бастауыш кәсiподақ ұйымдарының (20 - 22 баптар)

Табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы 1996 ж. 5 шiлдедегі № 19-I Қазақстан Республикасының Заңы

(2010.19.03. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
Халықты, қоршаған ортаны және шаруашылық жүргiзушi объектiлердi төтенше жағдайлар мен олар туғызған зардаптардан қорғау мемлекеттiк саясатты жүргiзудiң басым салаларының бiрi болып табылады.

Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 желтоқсандағы № 326-I Заңы

(2010.15.07. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
Осы Заң Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын қалыптастыру, сақтау мен пайдалану және Қазақстан Республикасындағы мұрағат ісін мемлекеттік басқару саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді.

I-тарау. Жалпы ережелер

Әділет органдары туралы

(2010.15.07. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
1-тарау. Жалпы ережелер (1 - 4 баптар)
2-тарау. Әділет органдарының жүйесі және (5 - 14 баптар)
оның қызметін ұйымдастыру
3-тарау. Әділет органдарының негізгі (15 - 24 баптар)
функциялары, құқықтары мен міндеттері

Мемлекеттік құпиялар туралы 1999 ж. 15 наурыздағы № 349-I Қазақстан Республикасының Заңы

(2010.08.04. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)
1-тарау. Жалпы ережелер (1- 4 баптар)
2-тарау. Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан (5-10 баптар)
Республикасы Парламентінің, Үкіметінің, мемлекеттік
органдары мен ұйымдарының мемлекеттік құпияларды