kaz

Мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) және зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау жөніндегі қызметті лицензиялау және оған қойылатын біліктілік талаптары мәселелері

Мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда)
және зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау жөніндегі қызметті лицензиялау
және оған қойылатын біліктілік талаптары мәселелері

Электрондық ақпараттық ресурстарды мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарына орналастыру ережесі

1. Жалпы ережелер

1. Осы Ереже «Ақпараттандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңына сәйкес әзірленді және электрондық ақпараттық ресурстарды мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарына орналастыру тәртібін айқындайды.

Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы

(2009.10.07. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

I. Тарау. Жалпы ережелер
II Тарау. Авторлық құқық
III Тарау. Сабақтас құқықтар
IV Тарау. Мүліктік құқықтарды ұжымдық басқару
V Тарау. Авторлық және сабақтас құқықтарды қорғау

Электрондық ақпараттық ресурстарды мемлекеттік органдардың веб-сайттарына орналастыру ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 13 шілдедегі № 598 Қаулысы

«Ақпараттандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңының 5-бабына  сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған Электрондық ақпараттық ресурстарды мемлекеттік органдардың веб-сайттарына орналастыру ережесі бекітілсін.

Қазақстан Республикасы Парламентiнiң комитеттерi мен комиссиялары туралы 1997 жылғы 7 мамырдағы № 101 Қазақстан Республикасының Заңы (2009.29.04. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

1-тарау. Жалпы ережелер

1-бап. Сенаттың және Мәжiлiстiң тұрақты комитеттерi, сондай-ақ Парламенттiң бiрлескен комиссиялары Қазақстан Республикасы Парламентiнiң жұмыс органдары болып табылады.

ҚР 1999.05.19. № 384-1 Заңымен 2-тармақ өзгертілді

Қазақстан Республикасының Парламентi және оның депутаттарының мәртебесi туралы 1995 жылғы 16 қазандағы № 2529 Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңы (2007.19.06. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

Осы Конституциялық заң Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес Қазақстан Республикасының Парламентiн ұйымдастыруды және оның қызметiн, оның депутаттарының құқықтық жағдайын белгiлейдi.
I тарау
Жалпы ережелер
1-бап. Республика Парламентiнiң мәртебесi