kaz

Бұқаралық ақпарат құралдары туралы Қазақстан Республикасының (2010.23.11. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

Бұқаралық ақпарат құралдары туралы
Қазақстан Республикасының 1999 ж. 23 шілдедегі № 451-1 Заңы

1-тарау. Жалпы ережелер
(1 - 4 баптар)
1-1-тарау. Бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы мемлекеттік реттеу
(4-1-4-5-баптар)
2-тарау. Бұқаралық ақпарат құралдарының қызметін ұйымдастыру
(5 - 13 баптар)

Интернет желісінің қазақстандық сегментінің домендік кеңістігін тіркеу, пайдалану және тарату қағидасын бекіту туралы Қазақстан Республикасының Байланыс және ақпарат министрінің 2010 жылғы 7 қыркүйекте № 220 Бұйрығы

«Ақпараттандыру туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңының 6-бабының 26) тармақшасына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:
1. Қосымша беріліп отырған Интернет желісінің қазақстандық сегментінің домендік кеңістігін тіркеу, пайдалану және тарату қағидасы бекітілсін.
2. Мыналардың күші жойылды деп танылсын:

Нормативтiк құқықтық актiлер туралы 1998 ж. 24 наурыздағы № 213-1 Қазақстан Республикасының Заңы

Нормативтiк құқықтық актiлер туралы
I-тарау. Жалпы ережелер

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар
Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

Қылмыстық істер бойынша сот ісін жүргізу жариялылығы принципін соттардың сақтауы туралы Қазақстан Республикасы

(2010.30.06. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)
1-тарау. Жалпы ережелер
(1-6 баптар)
2-тарау. Қауіпсіздік шаралары
(7-20 баптар)
3-тарау. Қауіпсіздік шараларын қолдану негіздері мен тәртібі. Қорғалатын адамдардың және қауіпсіздікті қамтамасыз етуші органдардың құқықтары мен міндеттері
(21-28 баптар)

Адвокаттық қызмет туралы Қазақстан Республикасының

(2010.19.03. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)
I-тарау. Жалпы ережелер (1 - 6 баптар)
2-тарау. Адвокаттың мәртебесі (7 - 18 баптар)
3-тарау. Адвокаттық қызметті ұйымдастыру (19 - 33 баптар)
4-тарау. Қорытынды және өтпелі ережелер (34 - бап)

I-тарау. Жалпы ережелер