Законы

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын
2009-жылдын 8-декабрындагы N 307 Мыйзамынын
редакциясына ылайык)

Закон Кыргызской Республики "О государственном языке Кыргызской Республики"

(В редакции Закона КР от 8 декабря 2009 года N 307)

О реализации данного Закона КР см. постановление Правительства КР от 28 декабря 2004 года N 958 "О мерах по созданию организационных и материально-технических условий для развития государственного языка"

Қазақстан Республикасы Парламентiнiң комитеттерi мен комиссиялары туралы 1997 жылғы 7 мамырдағы № 101 Қазақстан Республикасының Заңы (2009.29.04. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

1-тарау. Жалпы ережелер

1-бап. Сенаттың және Мәжiлiстiң тұрақты комитеттерi, сондай-ақ Парламенттiң бiрлескен комиссиялары Қазақстан Республикасы Парламентiнiң жұмыс органдары болып табылады.

ҚР 1999.05.19. № 384-1 Заңымен 2-тармақ өзгертілді

Қазақстан Республикасының Парламентi және оның депутаттарының мәртебесi туралы 1995 жылғы 16 қазандағы № 2529 Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңы (2007.19.06. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

Осы Конституциялық заң Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес Қазақстан Республикасының Парламентiн ұйымдастыруды және оның қызметiн, оның депутаттарының құқықтық жағдайын белгiлейдi.
I тарау
Жалпы ережелер
1-бап. Республика Парламентiнiң мәртебесi

Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы Қазақстан Республикасының 2001 ж. 13 желтоқсандағы № 267-ІІ Заңы (2009.22.04. берілген толықтыруларымен)

Осы Заң Қазақстан Республикасында атап өтілетін мерекелердің құқықтық негіздерін айқындайды.

1-бап. Қазақстан Республикасында атап өтілетін мерекелер
Қазақстан Республикасында ұлттық мерекелер, мемлекеттік мерекелер, кәсіби және өзге де мерекелер атап өтіледі.