Законы

Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 желтоқсандағы № 326-I Заңы

(2010.15.07. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
Осы Заң Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын қалыптастыру, сақтау мен пайдалану және Қазақстан Республикасындағы мұрағат ісін мемлекеттік басқару саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді.

I-тарау. Жалпы ережелер

Закон Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года № 326-I О Национальном архивном фонде и архивах

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.07.2010 г.)
Настоящий Закон регулирует общественные отношения в области формирования, хранения и использования документов Национального архивного фонда Республики Казахстан и государственного управления архивным делом в Республике Казахстан.

Әділет органдары туралы

(2010.15.07. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
1-тарау. Жалпы ережелер (1 - 4 баптар)
2-тарау. Әділет органдарының жүйесі және (5 - 14 баптар)
оның қызметін ұйымдастыру
3-тарау. Әділет органдарының негізгі (15 - 24 баптар)
функциялары, құқықтары мен міндеттері

Мемлекеттік құпиялар туралы 1999 ж. 15 наурыздағы № 349-I Қазақстан Республикасының Заңы

(2010.08.04. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)
1-тарау. Жалпы ережелер (1- 4 баптар)
2-тарау. Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан (5-10 баптар)
Республикасы Парламентінің, Үкіметінің, мемлекеттік
органдары мен ұйымдарының мемлекеттік құпияларды