Законы

Закон Республики Казахстан "О нормативных правовых актах"(по состоянию на 1 апреля 2011)

Закон Республики Казахстан от 24 марта 1998 г. N 213 Ведомости Парламента РК, 1998 г., N 2-3, ст. 25 Полную версию закона можно скачать ниже

Закон Республики Казахстан "О культуре"

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2010 г.)

Глава 1. Общие положения
(статьи 1 - 4)
Глава 2. Государственное управление в области культуры
(статьи 5 - 9-1)
Глава 3. Права и обязанности граждан в области культуры
(статьи 10 - 12)

Бұқаралық ақпарат құралдары туралы Қазақстан Республикасының (2010.23.11. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

Бұқаралық ақпарат құралдары туралы
Қазақстан Республикасының 1999 ж. 23 шілдедегі № 451-1 Заңы

1-тарау. Жалпы ережелер
(1 - 4 баптар)
1-1-тарау. Бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы мемлекеттік реттеу
(4-1-4-5-баптар)
2-тарау. Бұқаралық ақпарат құралдарының қызметін ұйымдастыру
(5 - 13 баптар)

Нормативтiк құқықтық актiлер туралы 1998 ж. 24 наурыздағы № 213-1 Қазақстан Республикасының Заңы

Нормативтiк құқықтық актiлер туралы
I-тарау. Жалпы ережелер

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар
Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

Қылмыстық істер бойынша сот ісін жүргізу жариялылығы принципін соттардың сақтауы туралы Қазақстан Республикасы

(2010.30.06. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)
1-тарау. Жалпы ережелер
(1-6 баптар)
2-тарау. Қауіпсіздік шаралары
(7-20 баптар)
3-тарау. Қауіпсіздік шараларын қолдану негіздері мен тәртібі. Қорғалатын адамдардың және қауіпсіздікті қамтамасыз етуші органдардың құқықтары мен міндеттері
(21-28 баптар)

Адвокаттық қызмет туралы Қазақстан Республикасының

(2010.19.03. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)
I-тарау. Жалпы ережелер (1 - 6 баптар)
2-тарау. Адвокаттың мәртебесі (7 - 18 баптар)
3-тарау. Адвокаттық қызметті ұйымдастыру (19 - 33 баптар)
4-тарау. Қорытынды және өтпелі ережелер (34 - бап)

I-тарау. Жалпы ережелер

Закон "Об адвокатской деятельности"

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.03.2010 г.)

Глава 1. Общие положения