Кыргызстан

Кыргыз Республикасынын кылмыш-жаза кодекси

(Кыргыз Республикасынын
1998-жылдын 21-сентябрындагы N 124, 1999-жылдын 9-декабрындагы N 141,
2001-жылдын 23-июлундагы N 77, 2001-жылдын 19-ноябрындагы N 92,
2002-жылдын 12-мартындагы N 36, 2002-жылдын 22-июнундагы N 109,
2002-жылдын 8-июлундагы N 115, 2002-жылдын 16-октябрындагы N 141,
2003-жылдын 17-февралындагы N 36, 2003-жылдын 11-июнундагы N 98,

Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик Кодекси

(Кыргыз Республикасынын
2001-жылдын 22-июнундагы N 55, 2001-жылдын 28-июнундагы N 62,
2001-жылдын 4-августундагы N 81, 2002-жылдын 20-мартындагы N 41,
2002-жылдын 16-октябрындагы N 141, 2003-жылдын 13-мартындагы N 61,
2003-жылдын 11-июнундагы N 98, 2003-жылдын 5-августундагы N 192,
2003-жылдын 14-ноябрындагы N 221, 2004-жылдын 24-мартындагы N 47,

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндө

(Кыргыз Республикасынын
2009-жылдын 23-январындагы N 15,
2009-жылдын 12-февралындагы N 48,
2009-жылдын 6-ноябрындагы N 294
Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)