Ўзбекистон республикаси олий мажлисининг сенати тўјрисида


ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ
КОНСТИТУЦИЯВИЙ
ЄОНУНИ
12.12. 2002 й.
N 432-II

 

 

Ўзбекистон республикаси олий мажлисининг  сенати тўјрисида

NB! Мазкур Конституциявий Єонун ЎзР ОМ 12.12.2002 й. 433-II-сон Єарорига мувофиє Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Єонунчилик палатаси ва Сенатининг ташкил этилиши ва сайланиши якунлари бўйича амалга киритилади.

 

Мазкур Єонунга ЎзР 25.04.2003 й. 482-II-сон Єонунига мувофиє ўзгартиришлар киритилган

 

I. УМУМИЙ ЄОИДАЛАР (1-7 моддалар)
II. СЕНАТ ВАКОЛАТЛАРИ ВА ФАОЛИЯТИНИНГ ТАШКИЛИЙ ШАКЛЛАРИ (8-12 моддалар)
III. СЕНАТ РАИСИ ВА УНИНГ ЎРИНБОСАРЛАРИ. СЕНАТ КЕНГАШИ, ЄЎМИТАЛАРИ ВА КОМИССИЯЛАРИ (13-22 моддалар)
IV. ЄОНУННИ КЎРИБ ЧИЄИШ. КЕЛИШУВ ТАРТИБ-ЄОИДАЛАРИ (23-28 моддалар)
V. ЯКУНЛОВЧИ ЄОИДАЛАР (29-33 моддалар)

ВложенияРазмер
Ўзбекистон республикаси олий мажлисининг сенати тўјрисида.doc111 Кбайт