Судлар тўјрисида


Судлар тўјрисида

 

Мазкур Єонуннинг янги тахрири
ЎзР 14.12.2000 й. 162-II-сон Єонуни билан тасдиєланган

 

Мазкур Єонунга єуйидагиларга мувофиє ўзгартиришлар киритилган
ЎзР. 07.12.2001й. 320-II-сон Єонуни,
ЎзР 12.12.2003 й. 568-II-сон Єонуни,
ЎзР 03.12.2004 й. 714-II-сон Єонуни,
ЎзР 11.07.2007 й. ЎРЄ-100-сон Єонуни,
ЎзР 20.07.2007 й. ЎРЄ-103-сон Єонуни

 

 

 

ВложенияРазмер
Судлар тўјрисида.doc206 Кбайт