Муєаддима
§-1. Умумий єоидалар
§-2. Асосий тушунчалар ва таърифлар
§-3. «UZ» домени Маъмури
§-4. Домен номини Рўйхатдан ўтказувчи
§-5. Домен номининг Маъмури
§-6. Асосий Реестр
§-7. Домен номини Рўйхатдан ўтказиш
§-8. Давлат домен номи
§-9. Захираланган домен номи
§-10. Географик домен номи
§-11. Интеллектуал домен номи
§-12. Шахсий домен номи
§-13. Номаєбул домен номи
§-14. Домен номини рўйхатдан ўтказиш ва єайта
рўйхатдан ўтказиш муддатини узайтириш
§-15. Домен номининг бўшатилиши, уни деактивация
єилиш ва унинг рўйхатдан ўтказилишини бекор єилиш
§-16. Низоларни іал этиш
§-17. Якуний єоидалар
1-илова. Жисмоний шахслар учун «UZ» доменидаги домен
номини рўйхатдан ўтказиш (єайта рўйхатдан ўтказиш,
амал єилиш муддатини узайтириш) учун ариза шакли
2-илова. Юридик шахслар учун «UZ» доменидаги домен
номини рўйхатдан ўтказиш (єайта рўйхатдан ўтказиш,
амал єилиш муддатини узайтириш) учун ариза шакли
3-илова. «UZ» доменидаги захираланган домен номлари

Прикрепленные файлы:
Республикаси.zip