Бишкек шаары
2004-жылдын 12-июлу N 87

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАЖЫ КОДЕКСИ

(Кыргыз Республикасынын
2006-жылдын 19-июлундагы N 121,
2007-жылдын 26-мартындагы N 39,
2008-жылдын 16-майындагы N 87,
2008-жылдын 5-августундагы N 196,
2008-жылдын 17-октябрындагы N 231
Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

(КР 2004-жылдын 12-июлундагы N 88 Мыйзамы менен
колдонууга киргизилген)

 

I БӨЛҮМ. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР
1-Глава. Кыргыз Республикасындагы бажы иши
2-Глава. Бажыга байланыштуу кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсүндө
жүзөгө ашырылуучу иштерди лицензиялоо
3-Глава. Товарларды жана транспорттук каражаттарды бажы
чегарасы аркылуу алып өтүүнүн негизги принциптери
II БӨЛҮМ. ТОВАР ЧЫГАРЫЛГАН ӨЛКӨ. ТЫШКЫ ЭКОНОМИКАЛЫК ИШТИН
ТОВАРДЫК НОМЕНКЛАТУРАСЫ
4-Глава. Товар чыгарылган өлкөнү аныктоо
5-Глава. Кыргыз Республикасында колдонулган тышкы экономикалык
иштин товардык номенклатурасы
III БӨЛҮМ. АЛДЫНАЛА КАРАЛГАН ЖАНА БАШКА БАЖЫ ЖОЛ-ЖОБОЛОРУ
6-Глава. Товарлардын жана транспорттук каражаттардын Кыргыз
Республикасынын бажы аймагына келиши
7-Глава. Ички быжы транзити
8-Глава. Бажы жүгүн ташуучу
9-Глава. Товарларды убактылуу сактоо
10-Глава. Товарларды Кыргыз Республикасынын бажы аймагынан
тышкары чыгарып кетүүдөгү бажы жол-жоболору
IV БӨЛҮМ. БАЖЫ РЕЖИМДЕРИ
11-Глава. Бажы режимдерине тиешелүү жалпы жоболор
12-Глава. Эркин жүгүртүү үчүн чыгаруу
13-Глава. Реимпорт
14-Глава. Бажы кампасы
15-Глава. Алымсыз соода дүкөнү
16-Глава. Бажы аймагында кайра иштетүү
17-Глава. Товарларды бажы контролдугу астында кайра иштетүү
18-Глава. Бажы аймагынан тышкары кайра иштетүү
19-Глава. Убактылуу ташып келүү
20-Глава. Убактылуу ташып кетүү
21-Глава. Экспорт
22-Глава. Реэкспорт
23-Глава. Транзит
24-Глава. Жок кылуу
25-Глава. Мамлекеттин пайдасына баш тартуу
26-Глава. Атайын бажы режимдери
V БӨЛҮМ. АТАЙЫН БАЖЫ ЖОЛ-ЖОБОЛОРУ
27-Глава. Транспорттук каражаттардын өтүшү
28-Глава. Жеке жактардын товарларды алып өтүшү
29-Глава. Эларалык почта жиберүүлөрү менен товарларды алып өтүшү
30-Глава. Чет өлкөлүк жактын товарлардын айрым категорияларын
алып өтүшү
VI БӨЛҮМ.
31-Глава. Бажы төлөмдөрүнө тиешелүү жалпы жоболор. Бажы
төлөмдөрүнүн түрлөрү
32-Глава. Бажы алымдарын жана салыктарын эсептөө
33-Глава. Бажы жыйымдары
34-Глава. Бажы төлөмдөрүн төлөө тартиби жана мөөнөттөрү
35-Глава. Бажы төлөмдөрүн төлөө мөөнөтүнүн өзгөрүшү
36-Глава. Бажы төлөмдөрүн төлөөнү камсыз кылуу
37-Глава. Бажы төлөмдөрүн өндүрүп алуу
38-Глава. Бажы төлөмдөрүн жана башка акча каражаттарын кайра
кайтаруу
VII БӨЛҮМ. БАЖЫ ЖАГЫНАН ЖОЛ-ЖОБОЛОШТУРУУ
39-Глава. Бажы жагынан жол-жоболоштурууга тиешелүү негизги
жоболор
40-Глава. Товарларды декларациялоо
41-Глава. Товарларды чыгаруу
42-Глава. Бажы брокери
VIII БӨЛҮМ. БАЖЫ КОНТРОЛУ
43-Глава. Бажы контролуна тиешелүү жалпы жоболор
44-Глава. Бажы контролун жүргүзүүнүн формалары жана тартиби
45-Глава. Бажы контролун жүзөгө ашыруудагы экспертизалар жана
изилдөөлөр
46-Глава. Бажы контролуна карата тиешелүү кошумча жоболор
IX БӨЛҮМ. БАЖЫ ОРГАНДАРЫ ТАРАБЫНАН ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК
УКУКТАРЫНЫН КОРГООГО АЛЫНЫШЫ
47-Глава. Бажы органдары тарабынан интеллектуалдык менчик
укуктарын коргоого алуунун негиздери
48-Глава. Интеллектуалдык менчик объекттерин камтыган товарларды
бажы жагынан жол-жоболоштуруунун жана бажы контролунун
өзгөчөлүктөрү
X БӨЛҮМ. БАЖЫ СТАТИСТИКАСЫ. МААЛЫМАТ ТУТУМДАРЫ ЖАНА МААЛЫМАТ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ
49-Глава. Бажы статистиканын жүргүзүү
50-Глава. Бажы ишиндеги маалымат тутумдары жана маалымат
технологиялары
XI БӨЛҮМ. БАЖЫ ИШИН УЮШТУРУУ. БАЖЫ ОРГАНДАРЫ ЖАНА АЛАРДЫН ИШИН
КАМСЫЗ КЫЛУУ
51-Глава. Бажы органдары
52-Глава. Бажы органдарынын милдеттери, укуктары жана
жоопкерчилиги. Бажы органдарынын ишине контроль жана
көзөмөл
53-Глава. Бажы органдарынын кызматкерлеринин күч, атайын
каражаттарды жана курал колдонушу
54-Глава. Бажы органдарынын ишин камсыз кылуу
XII БӨЛҮМ. БАЖЫ ОРГАНДАРЫ ТОВАРЛАРДЫ ЖАНА ТРАНСПОРТТУК
КАРАЖАТТАРДЫН ТЕСКӨӨСҮ
55-Глава. Бажы органдары товарларды жана транспорттук
каражаттарды тескөөнүн негиздери
XIII БӨЛҮМ. БАЖЫ ИШИ ЖААТЫНДАГЫ МААЛЫМАТ ЖАНА КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕРҮҮ.
АЛДЫНАЛА ЧЕЧИМ
56-Глава. Бажы иши жаатындагы маалымат жана консультация берүү
57-Глава. Алдынала чечим
58-Глава. Бажы чегарасы аркылуу алынып өтүүчү товарларды
контролдоп жөнөтүү
XIV Б0ЛҮМ. БАЖЫ ОРГАНДАРЫНЫН ЖАНА АЛАРДЫН КЫЗМАТКЕРЛЕРИНИН
ЧЕЧИМДЕРИНЕ, АРАКЕТТЕРИНЕ (АРАКЕТСИЗДИГИНЕ) ДАТТАНУУ
59-Глава. Бажы органдарынын жана алардын кызматкерлеринин
чечимдерине, аракеттерине (аракетсиздигине) даттануу
тартиби
60-Глава. Даттанууну кароо жана ал боюнча чечим кабыл алуу

Прикрепленные файлы:
КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ кыр.zip
кодекс Кыргызской Республики_1.doc