Ушул депутаттык этика кодекси (мындан ары — Кодекс) — коомго татыктуу кызмат кылуу, натыйжалуу мыйзам чыгаруу ишин уюштуруу, кызыкчылыктардын мүмкүн болуучу кагылыштарына, кыянатчылыктарга жана коррупцияга жол бербөө максатында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары (мындан ары — депутаттар) тарабынан ыктыярдуу кабыл алынган жүрүм-турум эрежелерин жана этикалык нормаларды сактоо милдеттенмеси.

Прикрепленные файлы:
депутатской этики кыр.doc