Мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) және зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау жөніндегі қызметті лицензиялау және оған қойылатын біліктілік талаптары мәселелері

Мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда)
және зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау жөніндегі қызметті лицензиялау
және оған қойылатын біліктілік талаптары мәселелері
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 25 мамырдағы № 419 Қаулысы
(2008.28.03. берілген өзгерістермен)

«Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған:
1) Мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) және зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау жөніндегі қызметті лицензиялау ережесі;
2) Мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) жөніндегі қызметке қойылатын біліктілік талаптары;
3) Зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау жөніндегі қызметке қойылатын біліктілік талаптары бекітілсін.
2. «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1120 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 41, 532-құжат) мынадай толықтыру енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі комитеті туралы ережеде:
10-тармақтың 2) тармақшасының үшінші абзацындағы «мүлікті бағалау» деген сөздерден кейін «(зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) және зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау» деген сөздермен толықтырылсын.
3. Мыналардың:
1) «Мүлікті бағалау жөніндегі қызметті лицензиялаудың мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 2 қарашадағы № 1389 қаулысының (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2001 ж., № 39, 490-құжат) 1-тармағы 1) тармақшасының;
2) «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 2 қарашадағы № 1389 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 9 тамыздағы № 821 қаулысының (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., № 32, 438-құжат) күші жойылды деп танылсын.
4. Осы қаулы ресми жариялануға тиіс және 2007 жылғы 9 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 25 мамырдағы
№ № 419 қаулысымен
бекітілген

Мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) және зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау жөніндегі қызметті лицензиялау ережесі

1. Жалпы ережелер

1. Осы Мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) және зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау жөніндегі қызметті лицензиялау ережесі (бұдан әрі - Ереже) «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңына (бұдан әрі - заң) сәйкес әзірленді және мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) және зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензиялар беру тәртібін белгілейді.
ҚР Үкіметінің 2008.28.03. № 300 Қаулысымен 2-тармақ өзгертілді (бұр.ред.қара)
2. Осы Ережеде пайдаланылатын ұғымдар:
лицензия - лицензиардың жеке немесе заңды тұлғаға мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) және/немесе зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға беретін рұқсаты;
лицензиар - заңға сәйкес лицензиялауды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті;
лицензиат - лицензиясы бар жеке немесе заңды тұлға.
3. Лицензиар берілген, қайта ресімделген, қызметі тоқтатыла тұрған, қалпына келтірілген және қолданысы тоқтатылған лицензиялар туралы мәліметтерді қамтитын лицензиялардың тізілімін (бұдан әрі - тізілім) жүргізеді. Мәліметтер тізілімге заңның 8-бабының 5) тармақшасына сәйкес енгізіледі.
4. Лицензиар лицензияны мынадай қызмет түрлері бойынша береді:
1) мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда);
2) зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау.
«Мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда)» деп көрсетілген лицензияның негізінде жылжымайтын мүлікті (мүлік кешені ретіндегі кәсіпорынды қоспағанда) бағалау, жылжымалы мүлікті (ақша мен бағалы қағаздарды қоспағанда) бағалау жүзеге асырылады.
«Зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау» деп көрсетілген лицензияның негізінде зияткерлік меншік құқығы объектілерін, материалдық емес активтердің құнын бағалау жүзеге асырылады.
1) және 2) тармақшаларға сәйкес мүліктің түрлері көрсетілген лицензиялардың негізінде жылжымайтын мүлікті бағалау, жылжымалы мүлікті бағалау, бағалы қағаздарды, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарындағы жарналарды, үлестерді (салымдарды) бағалау, зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын бағалау, сондай-ақ мүлік кешені ретіндегі кәсіпорынды бағалау жүзеге асырылады.
5. Лицензиялар қолданылу мерзімі шектелмей беріледі және Қазақстан Республикасының бүкіл аумағына қолданылады.
6. Лицензия бланкілері қатаң есептегі бланкілер болып табылады, олардың тіркеу нөмірі болады.
7. Лицензиар лицензия бланкілерінің есебін алуды және сақтауды жүзеге асырады.

2. Лицензия беру тәртібі

8. Лицензиялар мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) және зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау жөніндегі қызметке қойылатын біліктілік талаптарына жауап беретін жеке немесе заңды тұлғаларға беріледі.
9. Жеке адамдар лицензия алу үшін лицензиарға мынадай құжаттарды:
1) белгіленген үлгідегі өтінішті;
2) мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) және/немесе зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау жөніндегі қызметпен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжатты;
3) өтініш берушінің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін;
4) жеке кәсіпкер үшін - өтініш берушінің жеке кәсіпкер ретінде мемлекеттік тіркелуі туралы куәліктің нотариалды куәландырылған көшірмесін;
5) өтініш берушінің салық органында есепке тұрғаны туралы куәліктің нотариалды куәландырылған көшірмесін;
6) еңбек кітапшасының немесе мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) және зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау жөніндегі қызметке қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес еңбек өтілін растайтын өзге де құжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесін;
7) Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындары берген дипломдардың нотариалды куәландырылған көшірмелерін не Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде немесе халықаралық шарттарында (келісімдерде) көзделген тәртіппен және шарттарда шет мемлекеттің Қазақстан Республикасында танылатын дипломдарының нотариалды куәландырылған көшірмелерін;
8) тұлғаның мүлікті бағалауды (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) жүргізуге қатысқанын не оны еңбек өтілінің бір жылында кемінде төрт рет жүзеге асырғанын растайтын құжаттарды;
«Зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау» деп көрсетілген лицензияны алуға үміткер өтініш берушілер үшін бағалауды жүргізуге қатысқанын не оны еңбек өтілінің екі жылында кемінде төрт рет жүзеге асырғанын растайтын құжаттарды;
9) мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) және/немесе зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау жөнінде дайындықтан өткендігін растайтын құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмелерін (егер олардың болуы біліктілік талаптарында көзделсе) ұсынады.
10. Заңды тұлғалар лицензия алу үшін лицензиарға мынадай құжаттарды:
1) белгіленген үлгідегі өтінішті;
2) мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) және/немесе зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау жөніндегі қызметпен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжатты;
3) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нотариалды куәландырылған көшірмесін. Шетелдік заңды тұлға үшін - шетелдік заңды тұлғаның шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес құрылған шетелдік заңды тұлға болып табылатынын растайтын құжаттың нотариалды куәландырылған көшірмесін;
4) жарғының нотариалды куәландырылған көшірмесін;
5) өтініш берушінің салық органында есепке тұрғаны туралы куәліктің нотариалды куәландырылған көшірмесін;
6) мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) және/немесе зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы (-лары) бар не мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) және зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау жөніндегі қызметке қойылатын біліктілік талаптарына жауап беретін жеке тұлғалардың тізімін және олардың негізінде өтініш беруші-заңды тұлғамен олар еңбек қатынастарында болатын құжаттардың көшірмесін;
7) мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) және/немесе зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау жөніндегі қызметке лицензиясы жоқ жеке тұлғалардың мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) және зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау жөніндегі қызметке қойылатын біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын осы Ереженің 9-тармағының 3), 6)-9) тармақшаларында санамаланған құжаттарды ұсынады.
11. Лицензия алу үшін қажетті құжаттарды өтініш берушінің өзі немесе оның уәкілетті өкілі сенімхат бойынша не тапсырыс хатпен ұсынады.
12. Өтініш беруші лицензия алу үшін ұсынылған мәліметтер мен құжаттардың анықтығына заңнамада белгіленген тәртіппен жауапты болады.
13. Лицензияны беру үшін лицензиарға ұсынылған барлық құжаттар тізімдеме бойынша қабылданады, оның көшірмесі құжаттарды қабылдаған күні туралы белгі соғылып, өтініш берушіге жіберіледі (беріледі).
14. Лицензия беру туралы немесе беруден бас тарту туралы шешім отыз жұмыс күнінен кешіктірілмей, ал шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін - лицензиардың бұйрығымен ресімделетін өтініш берілген күнінен бастап он жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.
15. Заңның 45-бабында көзделген негіздер бойынша Лицензиар лицензияны беруден бас тартады.
Лицензия беруден бас тартқан кезде өтініш берушіге лицензия беру үшін белгіленген мерзімде бас тарту себептері көрсетіле отырып жазбаша түрде дәлелді жауап беріледі (жіберіледі).
Бас тарту туралы шешімге Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағымдануға болады.
16. Лицензиялар мемлекеттік және орыс тілдерінде ресімделеді. Берілген тіркеу нөмірі бар лицензия өтініш берушіге немесе сенімхат бойынша уәкілеттік берілген өкілге қол қойылып беріледі не тапсырыс хатпен жіберіледі.
17. Жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты өзгерген жағдайда, бірігу, біріктіру, бөліну немесе қайта құру нысанында заңды тұлға қайта ұйымдастырылған, атауы өзгерген, сондай-ақ қызметінің түрі өзгерген кезде, егер мұндай өзгеріс қызмет түрі шеңберінде орындалатын операциялар мәнінің өзгеруіне әкеп соқпаса, ол отыз күнтізбелік күн ішінде көрсетілген мәліметтерді растайтын тиісті құжаттарды қоса бере отырып, лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш беруге міндетті.
18. Лицензияны қайта ресімдеу лицензиат өтініш берген күнінен бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады және оны алу үшін белгіленген тәртіппен жүргізіледі. Лицензиар лицензияны қайта ресімдеу кезінде тізілімге тиісті мәліметтерді енгізеді.
Лицензияның қайта ресімделгені үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және мөлшерде алым алынады.
19. Лицензиаттың лицензияны жоғалтқан, бүлдірген кезінде оның
телнұсқасын алуға құқығы бар.
Жоғалған, бүлінген лицензия бланкілері лицензиат лицензиарға жазбаша өтініш (лицензияның және (немесе) лицензияларға қосымшалардың жоғалған, бүлінген фактісін растайтын құжаттарды қоса бере отырып) берген күнінен бастап жарамсыз деп танылады.
Лицензиар өтініш берген күнінен бастап он жұмыс күні ішінде жаңа нөмір беріп және жоғарғы оң жақ бұрышына»«Телнұсқа» деген жазбамен лицензияның телнұсқасын беруді жүргізеді. Бұл ретте лицензиат мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) және/немесе зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау жөніндегі қызметпен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым төлейді.
20. Заңды тұлғаға берілетін лицензияға заңды тұлғаның атынан мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) және/немесе зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға құқығы бар жеке тұлғалардың тізімі қоса беріледі.
Лицензиат тізімде көрсетілген адамдардың құрамы өзгерген кезде бір ай мерзімде лицензиарға растайтын құжаттарды қоса бере отырып, жаңа тізім ұсынады (жібереді).
Жаңа жеке тұлғаны тізімге енгізген жағдайда лицензиат сол тұлғаның мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) және/немесе зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау жөніндегі қызметке қойылатын біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынады.
Тізімде көрсетілген адамдардың құрамы өзгерген кезде лицензиат лицензиарға заңды тұлғаның атынан мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) және/немесе зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға құқығы бар адамдардың бұрын берілген тізімінің түпнұсқасын қайтаруы тиіс.
21. Заңды тұлғаның филиалы ашылған жағдайда лицензиат бір айдың ішінде бұл туралы филиалдың мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) және/немесе зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын қызметкерлерін көрсете отырып лицензиарға хабарлайды.

3. Қорытынды ережелер

22. Лицензиаттар:
1) лицензияның күшін тоқтата тұру, тоқтату немесе айыру мәселесі бойынша барлық материалдармен таныса;
2) лицензиардың заңсыз әрекеттеріне сот тәртібімен шағымдана алады.
Лицензиаттардың Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген басқа да құқықтары бар.
23. Лицензиаттар лицензияның жоғалғаны туралы, сондай-ақ
лицензиаттың орналасқан жерінің өзгергені туралы көрсетілген мәліметтерді растайтын тиісті құжаттарды қоса бере отырып, лицензиарға бір ай мерзімде хабарлайды.
24. Лицензияның қолданылуы мынадай жағдайларда:
1) лицензиядан айырғанда;
2) жеке тұлғаның қызметі тоқтатылғанда, заңды тұлға таратылғанда, бірігу, біріктіру, бөліну немесе қайта құру нысанындағы қайта ұйымдастыруды қоспағанда, заңды тұлға қайта ұйымдастырылғанда;
3) лицензия лицензиарға ерікті түрде қайтарылғанда;
4) лицензияланатындардың тізбесінен қызметтің түрі алып тасталса тоқтатылады.
25. Лицензиаттар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) және/немесе зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асырғаны үшін жауапты болады.
26. Лицензиаттың мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) және/немесе зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау жөніндегі қызметті бақылауды лицензиар жүзеге асырады.
27. Лицензиар:
1) лицензиат қызметінің Қазақстан Республикасының бағалау қызметін реттейтін заңнамасына сәйкестігіне тексеру жүргізеді;
2) заңнаманың нақты бұзылуын көрсете отырып және нақты мерзімде жою жөніндегі ұсыныстармен тексерулердің нәтижелері негізінде актілер (хаттамалар) жасайды;
3) анықталған бұзушылықты жоюға лицензиатты міндеттейтін шешім
шығарады;
4) өз құзыреті шегінде лицензиаттардан ақпарат сұратады.
28. Лицензияның әрекетін тоқтата тұру, одан айыру Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 25 мамырдағы
№ 419 қаулысымен
бекітілген

Мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда)
жөніндегі қызметке қойылатын біліктілік
Талаптары

1. Мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) жөніндегі қызметпен айналысу құқығына лицензия біліктілік деңгейі осы талаптарға сәйкес келетін өтініш берушіге беріледі.
2. Мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін жеке тұлғаларға қойылатын біліктілік талаптары:
1) «Бағалау» мамандығы бойынша жоғары білімінің, мамандығы
бойынша 1 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы немесе,
2) жоғары экономикалық және/немесе техникалық және/немесе заң білімінің, мүлікті бағалау саласында 2 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы, сондай-ақ мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) бойынша арнайы даярлықтан өтуі.
3. Заңды тұлғаның штатында мүлікті бағалау (зияткерлік меншік
объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар не осы заңды тұлға негізгі жұмыс орны болып табылатындар үшін осы біліктілік талаптарының 2-тармағы 1), 2) тармақшаларында санамаланған құжаттары бар кемінде екі қызметкері болған кезде заңды тұлға мүлікті бағалау (зияткерлік меншік объектілерін, материалдық емес активтердің құнын қоспағанда) жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия ала алады.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2007 жылғы 25 мамырдағы
№ 419 қаулысымен
бекітілген

Зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау
жөніндегі қызметке қойылатын біліктілік талаптары

1. Зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау жөніндегі қызметпен айналысу құқығына лицензия біліктілік деңгейі осы талаптарға сәйкес келетін өтініш берушіге беріледі.
2. Зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін жеке тұлғаларға қойылатын біліктілік талаптары:
1) «Бағалау» мамандығы бойынша жоғары білімінің, мамандығы бойынша 2 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы немесе,
2) жоғары экономикалық және/немесе техникалық және/немесе заң білімінің, мүлікті бағалау саласында 3 жыл жұмыс тәжірибесінің болуы, сондай-ақ зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау бойынша арнайы даярлықтан өтуі.
3. Заңды тұлғаның штатында зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар не осы заңды тұлға негізгі жұмыс орны болып табылатындар үшін осы біліктілік талаптарының 2-тармағы 1), 2) тармақшаларында санамаланған құжаттары бар кемінде екі қызметкері болған кезде заңды тұлға зияткерлік меншікті, материалдық емес активтердің құнын бағалау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия ала алады.