Онлайн-юрист
Вопрос:
Cколько  лет на телеканале должен храниться архив новостных материалов и передач?
Ответ:

Партнеры


?>
Вход

Войти на сайт

Напомнить пароль

Доcтупно документов:


2527
Актуальные темы

Цифровое вещание

Интернет и Право

Доступ к информации

Авторское право

Общественное телевидение

Диффамация


Главная / Законодательство / / Подзаконные акты
Кыргыз Республикасында жер үстүндөгү санариптик обо берүүсүнүн телеканалдарынын жана/же радиоканалдарынын социалдык пакетин түзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу

Кыргыз Республикасында телекөрсөтүү каналдарына жана радиоканалдарына кепилденген жетүүнүн социалдык пакетин калкка берүү үчүн шарттарды камсыз…


Кыргыз Республикасында жер үстүндөгү санариптик обо берүүсүнүн телеканалдарынын жана/же радиоканалдарынын социалдык пакетин түзүүнүн тартиби жөнүндө Жобо

    Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 23-июнундагы № 349 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында жер…


«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана анын органдарынын ачык жыйналыштарына жарандардын жана юридикалык жактардын өкүлдөрүнүн катышуусунун тартиби жөнүндө» Жобо

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана анын органдарынын ачык жыйналыштарына жарандардын жана юридикалык жактардын өкүлдөрүнүн катышуусунун…


Кыргыз Республикасындагы соттук-эксперттик иштин айрым маселелери жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому Бишкек шаары, 2014-жылдын 17-марты № 132 Кыргыз Республикасындагы соттук-эксперттик иштин айрым…


Кыргыз Республикасынын Сот экспертинин мамлекеттик реестрин жүргүзүүнүн Тартиби

    Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 17-мартындагы № 132 токтомуна 3-тиркеме Кыргыз Республикасынын Сот экспертинин…


Кыргыз Республикасынын сот экспертинин компетенттүүлүгүн сертификациялоо маселеси боюнча мамлекеттик эксперттик-квалификациялык комиссия жөнүндө Жобо

    Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 17-мартындагы № 132 токтомуна 2-тиркеме Кыргыз Республикасынын сот экспертинин…


2013-2017-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы

2013-2017-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы


Товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын жана фирмалык аталыштарды «Интернет» түйүнүндө дарек катарында пайдалануу Тартиби

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 31-январындагы N 26 токтому менен бекитилген   Товардык белгилерди, тейлөө белгилерин,…


Фирмалык аталышты каттоого өтүнмө түзүүнүн, берүүнүн жана карап чыгуунун эрежелерин бекитүү жөнүндө

Бишкек шаары 2011-жылдын 29-ноябры N 746   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ   Фирмалык аталышты каттоого…


Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар боюнча кеңеш жөнүндө

Бишкек шаары 2013-жылдын 3-июну N 310   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө…


Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар боюнча кеңеш жөнүндө Жобо

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 3-июнундагы N 310 токтому менен бекитилген   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу…


Кыргыз Республикасынын аймагында киновидеофильмдерди жүгүртүүнүн эрежеси жөнүндө

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 1999-жылдын 29-октябры N 590   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ   Кыргыз…


Басылмалардын акысыз жана акылуу милдеттүү нускалары жөнүндө

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 1998-жылдын 7-декабры N 804   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ   Басылмалардын…


«Ынтымак» коомдук региондук телерадиокомпаниясы жөнүндө

Бишкек шаары 2011-жылдын 29-ноябры N 742   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ   «Ынтымак» коомдук региондук…


Кызматтык пайдалануу үчүн маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу

Бишкек шаары 2013-жылдын 7-майы N 255 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ Кызматтык пайдалануу үчүн маалыматтарды камтыган…


Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоолорду дайындоо жөнүндө

Бишкек шаары 2012-жылдын 24-сентябры ПЖ N 204   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ   Кыргыз Республикасынын…


Мамлекеттик статистика органдарынан статистикалык маалыматты акысыз алууга укугу бар пайдалануучулардын тизмесин бекитүү жөнүндө

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 2007-жылдын 24-августу N 365   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ   Мамлекеттик…


Кыргыз Республикасынын Улуттук байланыш агенттиги жөнүндө жобо

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2006-жылдын 3-апрелиндеги N 157 Жарлыгы менен бекитилсин Кыргыз Республикасынын Улуттук байланыш агенттиги…


Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик байланыш агенттиги жөнүндө Жобо

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 15-декабрындагы N 758 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик…


Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын веб-сайттарынын түзүү жана колдоо боюнча Бирдиктүү Талаптар

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 14-декабрындагы N 594 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана…


Кыргыз Республикасын өнүктүрүү үчүн маалыматтык-коммуникациялык технологиянын

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2002-жылдын 10-мартындагы N 54 Указы менен бекитилген «Кыргыз Республикасын өнүктүрүү үчүн маалыматтык-коммуникациялык…


Кыргыз Республикасында телевизиондук жана үндүк берүүлөрдү өнүктүрүүнүн Концепциясы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 19-сентябрындагы N 581 токтому менен жактырылган Кыргыз Республикасында телевизиондук жана үндүк…


«Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын айрым ченемдеринин колдонулушун токтотуу тууралуу

Бишкек шаары 2012-жылдын 25-январы N 4   КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯЛЫК МЫЙЗАМЫ   «Кыргыз Республикасынын судьяларынын…


Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги жөнүндө Жобо

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 8-декабрындагы N 746 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар…


Кыргыз Республикасынын Радиожыштыктар боюнча мамлекеттик комиссиясы жөнүндө Жобо

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2009-жылдын 24-февралындагы N 131 Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Радиожыштыктар боюнча мамлекеттик…


Товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарын жана фирмалык аталыштарды «Интернет» түйүнүндө дарек катарында пайдалануу Тартиби

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 31-январындагы N 26 токтому менен бекитилген Товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товарлар…


Кыргыз Республикасынын укук маалыматтарынын борбордоштурулган банкын түзүү боюнча чаралар жөнүндө

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 2001-жылдын 10-февралы ПУ N 56 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН УКАЗЫ Кыргыз Республикасынын…


Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин алдында Жалпыга маалымдоо каражаттарынын журналисттерин аккредиттөө жөнүндө жобо

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2006-жылдын 30-июнундагы N 1235-III токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин…


Кыргыз Республикасынын аймагында чет мамлекеттердин жалпыга маалымдоо каражаттарынын кабарчыларын аккредиттөө жөнүндө жобо

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 19-апрелиндеги N 215 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын аймагында чет мамлекеттердин…


Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өтлөрүү боюнча борбордук комиссясынын токтому

Бишкек шаары 2000-жылдын 12-сентябры N 420   Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өтлөрүү боюнча борбордук…